Τηλ (+30) 2311 241864 f

Διαπίστευση ISO 15189:2012

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες έχοντας επιτύχει την ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ των υπηρεσιών της από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 (Αριθμός Πιστοποιητικού 971)

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Α. Τρίτση 15-17 και Μ. Κάλλας
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57001
Tηλ: +30 2311 241864
Fax: +30 2310 477739
Email: info@biopsy.gr